login  home

Faillissementen

Een faillissement van een onderneming of een particulier is vaak een uitzonderlijke en ingrijpende gebeurtenis voor alle betrokkenen.

Een schuldenaar (ondernemer of particulier) wil meestal niet failliet verklaard worden en wanneer hij nog over enige middelen beschikt om zijn schuldenaren te betalen, zal hij dit dikwijls ook doen. De meeste personen en bedrijven willen immers niet het risico lopen om door een kleine schuld failliet verklaard te worden.

Failliet verklaard kunnen worden:

 • Natuurlijke personen.
 • Vennootschappen (B.V. / N.V. / VOF).
 • Andere rechtspersonen waarvan de Faillissementswet bepaalt dat ze failliet kunnen worden verklaard.

Waar moet ik aan denken:

 • Kan tijdig ingrijpen een faillissement voorkomen?
 • Welke risco's lopen bestuurders en eigenaren?
 • Wat kunt u van de bank of de fiscus verwachten?
 • Betekent het einde van een faillissement dat een failliet van zijn schulden af is?
 • Hoe kunnen lastige schuldeisers op afstand worden gehouden?
 • Kunt u zich indekken tegen een faillissement van uw contractspartij?
 • Betekent een faillissement het einde van uw bedrijf?
 • Is een doorstart het overwegen waard?

Bent u als ondernemer of particulier op zoek naar een advocaat die voor u een faillissement kan voorkomen of juist een faillissementsaanvraag voor u kan indienen, neem dan contact met ons op. Telefoon: (050) 3603768.