login  home

WSNP

Naast een faillissement, kunnen mensen die buiten hun schuld in een schuldsituatie zijn terecht gekomen via de Wettelijke Schuldsaneringregeling Natuurlijke Personen werken aan een schuldvrije toekomst. Na het succesvol voltooien van de regeling kan dan een zogenaamde 'schone lei' toegekend worden. Dit betekent dat de schulden niet langer wettelijk afdwingbaar zijn en de schuldenaar een nieuwe start kan maken.

Onze advocaten kunnen de volgende vragen voor u beantwoorden:

  • Hoe kom ik in aanmerking voor de Wsnp?
  • Wat kan ik doen als de gemeente weigert een verklaring ex art 285 Faillissementswet (schuldsaneringsverklaring)  af te geven?  
  • Ik heb schulden in Nederland maar woon in het buitenland. Kan ik een verzoek indienen voor toelating tot de Wsnp?
  • Kan ik met een fraudeschuld worden toegelaten tot de Wsnp? 
  • Kan ik met een CJIB-boete of schadevergoedingsmaatregel worden toegelaten tot de Wsnp?
  • Ik heb hoge schulden en een laag inkomen. Kan ik toch een verzoek tot Wsnp indienen? 
  • Wanneer wordt er beslist op mijn verzoek tot toelating tot de Wsnp? 
  • Is er een minimum schuldbedrag of minimum aantal schuldeisers om in aanmerking te komen voor de Wsnp?
  • Kan ik nog proberen de schuldeisers te dwingen om mee te werken aan een schuldsanering zonder toepassing van de Wsnp?
  • Kan ik hoger beroep instellen tegen een uitspraak van de rechtbank in een WSNP?

Wanneer u meer informatie wenst over onze diensten, kunt u contact met ons opnemen. Telefoon: (050) 3603768. Wij helpen u graag verder.