login  home

Insolventierecht

Onder het insolventierecht vallen diverse regelingen voor ondernemers en particulieren die niet kunnen voldoen aan hun financiële verplichtingen. Als ondernemer kunt u op verschillende manieren in aanraking komen met het insolventierecht.  Uw debiteuren, een leverancier of een andere partij gaan failliet of komen in de WSNP. U wordt geconfronteerd met een curator in een faillissement. Of uw onderneming kampt zelf met financiële problemen. Op het terrein van de insolventie gelden voor alle betrokkenen regels die belangrijk afwijken van het gewone recht. Zonder kennis van zaken en goed advies is de kans op ongelukken en missers dan groot.

Aan ons kantoor zijn meerdere advocaten verbonden met bijzondere kennis van en ervaring met het Insolventierecht.  Zij kunnen in u bijstaan in juridische kwesties rondom insolventie.  Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan het volgende:

  • Reorganisaties en herstructurering van de onderneming.
  • Bestuurdersaansprakelijkheid.
  • De positie van schuldeisers, werknemers en leveranciers.
  • De positie van de bank en de fiscus.
  • De positie van de curator.
  • Surseance van betaling.
  • Faillissementen aanvragen.
  • Incasso.
  • Schuldsaneringen.

 Wanneer u meer informatie wenst over onze diensten, kunt u contact met ons opnemen. Telefoon: (050) 3603768. Wij helpen u graag verder.