login  home

Medewerker werkzaam op dit gebied:

Sociale zekerheidsrecht

In Nederland is een publiek stelsel dat bedoeld is om inkomen en/of verzorging voor personen te garanderen. Dit publiek stelsel heet 'sociale zekerheid'. Het sociale zekerheidsrecht is de regelgeving die betrekking heeft op het verschaffen van deze bestaanszekerheid. De rechtsregels hebben voornamelijk betrekking op de rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

Voorbeelden van de rechtsregels die onder het sociale zekerheidsrecht vallen zijn:

  • De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).
  • De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).
  • Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (Wajong).
  • Werkloosheidswet (WW).
  • De Wet Werk en Bijstand (WWB).
  • Algemene Ouderdomswet (AOW).
  • Algemene Kinderbijslagwet (AKW).

Wanneer u in conflict raakt met uw uitkeringsinstantie (bijvoorbeeld het UWV of de Gemeentelijke Sociale Dienst), kunt u de specialist van Li & Van Wieringen inschakelen.

Wanneer u meer informatie wenst over onze diensten, kunt u contact met ons opnemen. Telefoon: (050) 3603768. Wij helpen u graag verder.