login  home

Over ons

Zoals elke organisatie heeft Li & Van Wieringen een aantal fundamenten die de basis vormen van het bedrijf. De fundamenten voor dit kantoor zijn passie voor ons vak, betrokkenheid bij onze klanten, betrouwbaarheid en het streven naar kwaliteit in de werkwijze.

Passie voor ons vak uit zich in de vakbekwaamheid en motivatie van de advocaten en adviseurs. Iedere advocaat en adviseur zet zich intensief in voor uw zaak. Uw belang bij goed resultaat is onze drijfveer.

Kennis maken
Wij achten dat een betrokken werkwijze dat resultaat oplevert waar u zo'n belang aan hecht. Hiervoor is een persoonlijk kennismakingsgesprek op kantoor noodzakelijk. Op deze manier kunnen wij goede afspraken maken met betrekking tot de te volgen procedure en staat van kosten en loon van de advocaat of adviseur. Het kantoor vindt het belangrijk om u, de klant, goed op de hoogte te houden van de verschillende stappen die in het dossier geschieden. Daarnaast wordt regelmatig instemming van u gevraagd voor wat betreft de voorgenomen werkwijze en de inhoud van de besluiten.

De mediator van Li & Van Wieringen is geregistreerd bij en gecertificeerd volgens de regels van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). Het NMI is een onafhankelijk instituut dat de kwaliteit van de mediators waarborgt.

Tot slot is ook de belastingadviseur van Li & Van Wieringen lid van de Nederlandse Federatie Belastingadviseurs. Hierdoor bent u verzekerd van kwaliteitsvolle adviezen.

Service gericht
Omdat alle advocaten en adviseurs van Li & Van Wieringen streven naar het verlenen van een zo goed mogelijke service, zijn zij daartoe soms aangewezen op specifieke kennis, ervaring en beroepsbekwaamheid van anderen. Zo bevelen wij u graag de bedrijfsrevisoren, notarissen en gerechtsdeurwaarders in ons netwerk aan omdat wij overtuigd zijn van hun professionele kwaliteit. Als klant blijft u uiteraard volkomen vrij in uw keuze en houdt u altijd de regie over uw eigen zaak.

Klachtenregeling
Li & Van Wieringen doen het uiterste om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een bepaald onderdeel van onze dienstverlening. Als dat zo is kunt u een beroep doen op de interne klachtenregeling van Li & Van Wieringen.

Wat te doen bij een klacht?
Wij verzoeken u om klacht eerst voor te bespreken met de behandelaar van uw zaak binnen ons kantoor (advocaat). Komt u met hem/haar niet tot een oplossing, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een van onze klachtenfunctionarissen:

mr. D.Y. Li
mr. V.L. van Wieringen

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor de ontstane problemen proberen te vinden of u voorzien van een duidelijke argumentatie. Deze oplossing of argumentatie zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen.

Download hier de klachtenprocedure van Li & Van Wieringen.